Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης και συνηθειών μεσογειακής διατροφής σε Έλληνες τρίτης ηλικίας

Τύπος Άρθρου :

Ερευνητική εργασία

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Αξιολόγηση

Τρίτη ηλικία

μεσογειακή διατροφή


Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες δείχνουν πως ο αριθμός των ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα σταδιακά αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα η ποιότητα ζωής και η προστασία των ατόμων τρίτης ηλικίας από παθήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διατροφικές συνήθειες που υιοθετούν. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συχνότητας κατανάλωσης και των συνηθειών μεσογειακής διατροφής ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών με τη χρήση ενός αξιόπιστου και έγκυρου ερωτηματολογίου. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτελούνταν από 52 συνταξιούχους (25 άνδρες, 27 γυναίκες), μέλη των Κ.Α.Π.Η των περιοχών της Νέας Σμύρνης, Αττικής και της πόλης των Τρικάλων. Για τις ανάγκες της έρευνας δόθηκε και συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο μεσογειακής δίαιτας των Schroder et al (2011), το οποίο περιελάμβανε 14 ερωτήσεις σχετικές με τη συχνότητα κατανάλωσης (12 ερωτήσεις) και τις συνήθειες διατροφής (2 ερωτήσεις) των ατόμων τρίτης ηλικίας. Επίσης υπολογίστηκε ο Δ.Μ.Σ μετά τη λήψη ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών (βάρος, ύψος) με ζυγαριά και αναστημόμετρο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 18 και περιελάμβανε τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r, τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα και την ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα ANOVA. Αποτελέσματα: Ο έλεγχος t-test ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση το κάπνισμα και τη φαρμακευτική αγωγή. Συγκεκριμένα οι μη καπνιστές ήταν περισσότερο προσκολλημένοι στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής, τρέφονταν συχνότερα και υγιεινότερα εν αντιθέσει με τους καπνιστές. Επίσης τα άτομα τα οποία δεν λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή, φάνηκε να επιλέγουν τη μεσογειακή διατροφή και μέσω της πρόσληψης υγιεινών τροφών δημιουργούσαν μια ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό τους. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση το φύλο, τη συμμετοχή ή όχι σε φυσική δραστηριότητα, το Δ.Μ.Σ, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, την οικογενειακή κατάσταση και την ύπαρξη παθήσεων. Συμπεράσματα: Από τη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώνεται πως τα άτομα που λαμβάνουν λιγότερα φάρμακα και επιλέγουν να καπνίζουν λιγότερο, επιλέγουν τον μεσογειακό τρόπο διατροφής, και το αντίθετο.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...