Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Υγεία

ασθένεια

περιβάλλον


Εισαγωγή: To περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση ή την βλάβη της υγείας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των θανάτων στην Ευρώπη οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Υπάρχουν αρκετές επιδημιολογικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη σχέση ανάμεσα στη μόλυνση της ατμόσφαιρας και στις παθήσεις του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού και του σακχαρώδη διαβήτη Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία. Αποτελέσματα: Πολλές συνθετικές χημικές ουσίες επιδρούν αρνητικά στην υγεία. Τα βαρέα μέταλλα αποτελούν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατηγορία ουσιών, που μπορούν να δράσουν τοξικά στον άνθρωπο. Τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας οι διασπώμενοι οργανικοί ρύποι (PersistentOrganicPollutants, POPs), οι διοξίνες, το αρσενικό, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) τα πολυβρωμιούχα διφαινύλια (Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDES), και η Βισφαινόλη Α (BPA), είναι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα ότι σχετίζονται με την εμφάνιση ασθενειών. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων επιδρούν οι παράγοντες του περιβάλλοντος δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένοι. Η θεωρία των ενδοκρινικών διαταραχών αλλά και οι επιγενετικές μεταβολές προσπαθούν να εξηγήσουν τη σχέση της επίδρασης των παραπάνω ουσιών με το σακχαρώδη διαβήτη. Συμπεράσματα: Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, που θα αποδείξουν και θα ενισχύσουν τον ρόλο και τις επιπτώσεις συγκεκριμένων παραγόντων του περιβάλλοντος στην υγεία. Οι επαγγελματίες υγείας θα συμβάλλουν ουσιαστικά ενημερώνοντας το κοινό για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...