Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Το επίπεδο υγείας, η οικονομική κρίση και η λιτότητα: Σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Πολλές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει στις πολιτικές λιτότητας και περικοπών, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ευθύνες για μια «τραγωδία» στην υγεία στην Ελλάδα. Ενώ άλλες μελέτες, που συγκρίνουν την Ελλάδα με χώρες όπου δεν εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας, όπως η Φιλανδία και η Ισλανδία, δεν αποκάλυψαν κάποιες επιπτώσεις στους δείκτες υγείας. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την εξέλιξη της περίθαλψης υγείας και της παροχής υπηρεσιών υγείας για το χρονικό διάστημα 1995-2015 στη χώρα μας και να εξετάσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στους διάφορους δείκτες υγείας. Γίνεται σύγκριση του Ελληνικού και του Πορτογαλικού πληθυσμού δηλαδή δύο χωρών του ευρωπαϊκού νότου. Μέθοδος: Για την σύγκριση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας χρησιμοποιούνται δεδομένα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής, τα ποσοστά θνησιμότητας, τη συχνότητα εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών, τα ποσοστά εμβολιασμού, την αυτοαναφερόμενη ανεκπλήρωτη ανάγκη για υγεία, και άλλα βασιζόμενοι στα στοιχεία από τον Π.Ο.Υ. (W.H.O. Health Statistics) , του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Health at A Glance) και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Αποτελέσματα: Η οικονομική κρίση δεν επίδρασε αρνητικά στους διαφόρους δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας, και το προσδόκιμο ζωής συνέχισε να βελτιώνεται. Η αίσθηση της ανεκπλήρωτης ανάγκης για πρόσβαση στην υγεία όλο και αυξάνεται χωρίς όμως αυτό να έχει επηρεάσει τους δείκτες υγείας. Συμπεράσματα: Λόγω της συνεχόμενης αναγκαίας περικοπής δαπανών στην υγεία, μια σωστότερη και οργανωμένη στόχευση στα ασθενέστερα μέλη της κοινωνίας θα βοηθούσε ώστε να μην αυξηθούν οι κοινωνικές ανισότητες στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...