Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Η έκθεση των εργαζομένων σε φαρμακευτικούς -τοξικούς παράγοντες και ο ρόλος της εκπαίδευσης για την προαγωγή της υγείας

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

disease

environment

health


Η έκθεση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε διάφορους τοξικούς παράγοντες που περιλαμβάνονται σε ειδικές κατηγορίες φαρμακευτικών ουσιών αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό κίνδυνο κατά την καθημερινή τους εργασία. Η εκτεταμένη χρήση των φαρμακευτικών ουσιών έχει εγείρει ανησυχίες σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για την επαγγελματική τους υγεία λόγω της χρήσης τους. Τα χημιοθεραπευτικά μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυναγια την επαγγελματική υγεία,καθώς και για το περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι σε τέτοιους παράγοντες μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα της οξείας ή / και χρόνιας τοξικότητας μέσω άμεσης δερματικής έκθεσης ή μέσω της αναπνευστικής ή γαστρεντερικής οδού και τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται από διαφορετικά συστήματα. Τα ζητήματα που αναλύονται από την παρούσα ανασκόπηση εστιάζονται κυρίως στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, όσον αφορά το περιβάλλον εργασία τους και τους κινδύνους που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την αγωγή και προαγωγή της υγείας όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και ολόκληρου του πληθυσμού. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η κριτική για θέματα που σχετίζονται με την εργασία και την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...