Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Η σημασία της εμβολιακής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα και οι τρόποι βελτίωσης της

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ιατρικής του 20ου αιώνα, ήταν η καθιέρωση του παιδικού εμβολιασμού. Τα εθνικά προγράμματα εμβολιακής κάλυψης παρέχουν έναν επικαιροποιημένο, σαφή και συνεκτικό οδηγό για γονείς και στελέχη των υπηρεσιών υγείας, κωδικοποιώντας τα απαραίτητα εμβόλια για κάθε παιδί. Εντούτοις, ο στόχος της πλήρους εμβολιακής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού συναντά σοβαρά εμπόδια, με ορατό τον κίνδυνο επιδημικών εξάρσεων και επανεμφάνισης παιδικών νοσημάτων. Σκοπός: η διερεύνηση της σημασίας της εμβολιακής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα αλλά και των τρόπων βελτίωσής της. Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών βάσεων δεδομένων (Medline/PubMed, GoogleScholar και Scopus βιβλίων), επιστημονικών περιοδικών και ιστοσελίδων με τη χρήση λέξεων-κλειδιών. Αποτελέσματα: Η εμβολιακή κάλυψη στην Ελλάδα είναι ελλιπής εφόσον μια σημαντική μερίδα του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα δεν ακολουθεί πλήρως το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παίδων και Εφήβων, όπως αυτό συντάσσεται από το Υπουργείο Υγείας (2015). Η οικονομική κρίση, η έλλειψη σκευασμάτων, η δυσκολία πρόσβασης των ευαίσθητων ομάδων στον εμβολιασμό και η προπαγάνδα κατά των εμβολίων, έχουν οδηγήσει σημαντικό μέρος του παιδικού πληθυσμού σε καθυστέρηση ή και παράλειψη απαραίτητων εμβολιασμών, με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου των επιδημιών και της επανεμφάνισης σοβαρών ασθενειών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει συντονισμένη δράση όλων των συναρμόδιων φορέων, υψηλής και χαμηλής επίδρασης. Τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ οι πάροχοι παιδιατρικής υγείας, οι Δήμοι και οι Σχολικές Διευθύνσεις μπορούν να υλοποιήσουν τα απαραίτητα μέτρα. Συμπεράσματα: Η λήψη των σχετικών αποφάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλά επίπεδα (στρατηγικό, διαχειριστικό και λειτουργικό). Η εναρμονισμένη δράση μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης είναι αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της εμβολιακής κάλυψης και την αποφυγή σοβαρών κινδύνων για το μέλλον της δημόσιας υγείας.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...