Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες πρόβλεψης του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας νέων θεσσαλονικιών

Τύπος Άρθρου :

Ερευνητική εργασία

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Σωματική δραστηριότητα

δημογραφικά στοιχεία

εργασία


Σκοπός: Η διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας νεαρών Θεσσαλονικιών μέσω σημαντικών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 108 Θεσσαλονικείς ηλικίας 18 έως 35 ετών. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα έντυπο καταγραφής που περιλάμβανε ερωτήσεις για τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά, ερωτήσεις που σχετιζόντουσαν με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο και ερωτήσεις σχετικά με την σωματική τους δραστηριότητα. Επίσης, τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν το διαπολιτισμικά κατασκευασμένο στην Ελληνική γλώσσα Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity. Αποτελέσματα: Από όλους τους ανθρωπομετρικούς παράγοντες η σωματική δραστηριότητα σχετιζόταν στατιστικώς σημαντικά με το φύλο (rpb = -0.40, p<0.001), το ύψος (rs = 0.28, p<0.01) και το βάρος (rs = 0.21, p<0.05), ενώ από τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες μόνο με τον τύπο εργασίας (rs = 0.48, p<0.001). Όταν αυτοί οι παράγοντες τοποθετήθηκαν μέσα στο μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης (αναδρομική μέθοδος), μόνο το φύλο και ο τύπος εργασίας παρέμειναν ως στατιστικώς σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της σωματικής δραστηριότητας των υποκειμένων (R=0.57, R2=0.32, adjusted R2=0.31, p<0.001). Συμπεράσματα: Ο τύπος της εργασίας φαίνεται πως είναι ο σημαντικότερος κοινωνικοοικονομικός παράγοντας για τον καθορισμό του επίπεδου σωματικής δραστηριότητας σε νέους της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η μελέτη κρίνεται αναγκαίο να γίνει σε ακόμα μεγαλύτερο δείγμα και εφόσον είναι δυνατό σε όλο τον σχετιζόμενο πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Επίσης, δεδομένου των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών επιρροών των διάφορων Ελλαδικών περιοχών, η μελέτη κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί και σε πληθυσμιακές ομάδες άλλων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...