Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Συσχέτιση μυοσκελετικού πόνου και χρήση σχολικής τσάντας

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

εργονομία

μυοσκελετικός πόνος

σχολική τσάντα


Εισαγωγή. Παιδιά και έφηβοι συχνά αναφέρουν συχνά πόνους στην Σπονδυλική Στήλη (ΣΣ) και κόπωση. Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα συμπτώματα αυτά είναι η καθημερινή μεταφορά της σχολικής τσάντας και οι καθιστικές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας (σχολείο, διάβασμα, υπολογιστής). Σκοπός. Η διερεύνηση των συχνότερων μυοσκελετικών πόνων που σχετίζονται με την χρήση της σχολικής τσάντας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Μέθοδος. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων pubmed, και googlescholar. Κριτήρια εισαγωγής ήταν μελέτες δημοσιευμένες στην Αγγλική γλώσσα οι οποίες διερευνούσαν παράγοντες κινδύνου και πόνους από την χρήση της σχολικής τσάντας. Αποτελέσματα. Δέκα εννέα (19) μελέτες βρέθηκαν και συζητούν συσχετίσεις βάρους και / ή τρόπους μεταφοράς της σχολικής τσάντας με μυοσκελετικούς πόνους. Το βάρος της τσάντας σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η συχνότητα των μεταφορών, η λανθασμένη επιλογή του είδους της τσάντας αλλά και ο τρόπος μεταφοράς της, αλλάζουν την στατική του σώματος με αποτέλεσμα να καταπονείται η σπονδυλική στήλη, η ωμική ζώνη και τα χέρια. Το βάρος της σχολικής τσάντας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10-15% του σωματικού βάρους του παιδιού και η κατανομή του βάρους να είναι ομοιόμορφη. Συμπεράσματα. Οι σχολικές τσάντες επηρεάζουν την συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικού πόνου. Η σημαντική συσχέτιση της χρήσης της σχολικής τσάντας με τις μυοσκελετικές διαταραχές τονίζει την ανάγκη επιλογής της τσάντας με εργονομικά κριτήρια (βάρος σχολικής τσάντας, τρόπος μεταφοράς) ώστε να μειωθούν οι τραυματισμοί και οι μυοσκελετικοί πόνοι στα παιδιά.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...